Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Новотроїцького ліцею № 2 Новотроїцької районної ради Херсонської області

Новотроїцька районна рада відповідно до розпорядження голови районної ради від 01.06.2020 № 34 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Новотроїцького ліцею № 2 Новотроїцької районної ради Херсонської області.

Найменування закладу: Новотроїцький ліцей № 2 Новотроїцької районної ради Херсонської області.

Місцезнаходження закладу: вул. Гоголя, б. 28, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області.

Найменування посади: директор.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги до керівника: Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає  виконанню професійних обов’язків.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі: Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) з 02.06.2020 року по 22.06.2020 року з 08.00 до 17.00 включно до уповноваженої особи (Сакун Людмила Вікторівна) за адресою: вул. Соборна, 73, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області (третій поверх, каб. № 30) телефон (05548) 5-00-53. Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Новотроїцька районна рада, затвердженого рішенням сесії районної ради сьомого скликання від 18.03.2020 № 1116 (зі змінами), такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.
Кінцевий термін подання документів: 17.00 год. 22.06.2020 року.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його  проведення:

з 23.06.2020 р. по 29.06.2020 р. – перший етап:

– перевірка поданих документів щодо відповідності установленим вимогам;

– прийняття рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднення на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

  • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  • подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту», для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

30.06.2020 р. – другий етап:

– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

06.07.2020 р. – третій етап:

– проведення конкурсного відбору (малий зал Новотроїцької районної ради, який знаходиться за адресою: вул. Соборна, 73, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області (перший поверх);

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

з 07.07.2020 р. по 08.07.2020 р. – четвертий етап:

– визначення переможця конкурсу та оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

з 09.07.2020 р.- 13.07.2020. р. – п’ятий етап:

– призначання переможця конкурсу та укладання з ним строкового трудового договору.

Контактна особа – Лященко Олександр Євгенійович, головний спеціаліст відділу з юридичних питань та комунальної власності, телефон (05548) 5-11-20, електронна адреса: ntrada@i.ua

Поділитися:

Переглянути інші новини

X