УКРАЇНА
Новотроїцька     районна    рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ     РАЙОННОЇ     РАДИ

Від  07.12.2015 р. № 50 р                                                                                                                                                                          

Про створення  Координаційної ради
з питань  місцевого   самоврядування
при  голові  Новотроїцької   районної
ради

Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення ІІ сесії районної ради від 27.11.2015 р. № 12 «Про Угоду про співпрацю між районною радою та сільськими, селищними радами Новотроїцького району», з метою сприяння забезпеченню діяльності депутатів місцевих рад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та реалізації державної політики стосовно сталого розвитку територіальних громад сіл, селищ Новотроїцького району, координаційної діяльності місцевих рад району, оперативного вирішення проблемних питань щодо конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, вдосконалення механізму їх відносин при виконанні власних і делегованих повноважень, здійсненні бюджетної політики, управлінні майном комунальної власності, затвердженні та контролі виконання програм економічного, соціального  та культурного розвитку тощо:

 1. Створити Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Новотроїцької районної ради (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Новотроїцької районної ради (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Піщанського М.М.

Голова
районної ради                                                                               Ю.А.Коцегубов

 

                                                                               Додаток 1

                                                                               до розпорядження голови

                                                                               районної ради

                                                                               від 07.12.2015 р. № 50 р

 

С К Л А Д

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Новотроїцької районної ради

Коцегубов

Юрій Анатолійович      – голова Координаційної ради, голова районної ради;

Піщанський

Микола Миколайович – заступник голови Координаційної ради, заступник голови  районної ради;

Члени Координаційної ради:

Пінчук

Наталя Семенівна          – новотроїцький селищний голова;

Батрановський

Віктор Миколайович     – сиваський селищний голова;

Карвацький

Юрій Михайлович        – василівський сільський голова;

Шевченко

Володимир Петрович   – володимиро-іллінський сільський голова;

Самойлов

Павло Андрійович         – воскресенський сільський голова;

Дереза

Яна Валеріївна               – горностаївський сільський голова;

Ляшко

Сергій Іванович             – громівський сільський голова;

Ларін

Юрій Васильович          – дивненський сільський голова;

Куляєв

Віктор Олександрович  – зеленівський сільський голова;

Ющук

Надія Володимирівна    – новомиколаївський сільський голова;

 

Вайда

Микола Петрович         – новомихайлівський сільський голова;

Хір̕янова

Раїса Леонідівна            – новопокровський сільський голова;

Курило

Андрій Миколайович    – одрадівський сільський голова;

Колісніченко

Наталя Олегівна            – олександрівський сільський голова;

Хлуплянець

Світлана Анатоліївна    – подовський сільський голова;

Олоєр

Світлана Петрівна         – сивашівський сільський голова;

Пшеницька

Клавдія Олександрівна – сергіївський сільський голова;

Горбач

Ганна Іванівна               – федорівський сільський голова;

Сапрон

Володимир Вікторович – чкалівський сільський голова.

 

Додаток 2

                                                                               до розпорядження голови

                                                                               районної ради

                                                                               від 07.12.2015 р. № 50 р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Новотроїцької районної ради

 1. Загальні положення
 • Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Новотроїцької районної ради (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом.
 • До складу Координаційної ради входять:

–  голова Новотроїцької районної ради;

–  заступник голови районної ради;

– сільські, селищні голови Новотроїцького району.

Очолює Координаційну раду голова районної ради, заступником голови Координаційної ради є заступник голови районної ради, членами Координаційної ради – сільські, селищні голови.

 • Координаційна рада – постійно діючий колегіальний орган, який створюється згідно з Угодою між районною радою та сільськими, селищними радами Новотроїцького району про взаємодію і співпрацю на добровільних засадах на час повноважень депутатів районної ради, депутатів сільських, селищних рад району сьомого скликання.
 • У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами та цим положенням.
 1. Мета та завдання Координаційної ради

2.1. Координаційна рада створюється з метою сприяння забезпеченню діяльності депутатів місцевих рад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та реалізації державної політики щодо сталого розвитку місцевого самоврядування району, підвищення рівня життя населення району.

          2.2. Основними завданнями Координаційної ради є: 

– опрацювання взаємоузгоджених пропозицій щодо законодавчого забезпечення діяльності місцевого самоврядування та його розвитку;
– участь в обговоренні та вдосконаленні проектів районних програм, концепцій, ініціювання підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд районної ради проблемних питань місцевого самоврядування в районі;
– сприяння конструктивній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, вдосконалення механізму їх відносин при виконанні власних і делегованих повноважень, здійсненні бюджетної політики, податкової політики, управління майном комунальної власності, затвердженні й контролі виконання програм економічного, соціального та культурного розвитку тощо;

– вивчення та розповсюдження досвіду з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, запровадження стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування у територіальних громадах.

2.3. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:
– розробляє пропозиції щодо взаємодії районної ради та органів місцевого самоврядування в районі з виконання покладених на них Конституцією та законами України повноважень і функцій;

– налагоджує взаємодію з постійними комісіями районної ради, депутатськими групами та фракціями в районній раді, асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями в районі;

– забезпечує підготовку, видання та поширення друкованої продукції із досвідом роботи місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі, а також матеріалів нарад-семінарів, конференцій, «круглих столів», тощо, які проводяться Координаційною радою;

 – розглядає ініціативи органів місцевого самоврядування, їх об’єднань та вносить пропозиції голові районної ради щодо їх підтримки;
 – сприяє створенню належних умов для діяльності, навчання та підвищення кваліфікації депутатів та посадових осіб сільських, селищних рад району;
– здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань і доручень.

 1. Права Координаційної ради

3.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань і доручень має право:

– одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого апарату районної ради, органів місцевого самоврядування району необхідні матеріали та інформації;

– утворювати комісії та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі;
– користуватися в установленому порядку інформаційно-довідковими базами даних районної ради та інших органів місцевого самоврядування.

3.2. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань взаємодіє з постійними комісіями, депутатськими фракціями та групами в районній раді, відділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об’єднаннями, навчальними закладами, громадськими організаціями.

 1. Організація роботи Координаційної ради

4.1. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності в районній раді або на території сільських, селищних рад.

 Засідання Координаційної ради скликаються її головою, а в разі його відсутності – заступником голови.

4.2. Засідання Координаційної ради веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

4.3. Порядок денний Координаційної ради формується виконавчим апаратом районної ради з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується головою.

4.4. Координаційна рада при необхідності приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні та доводяться до відома депутатських груп і фракцій, постійних комісій районної ради, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій та об’єднань, редакції районної газети «Трудова слава».

4.5. Засідання Координаційної ради протоколюється. Ведення протоколу її засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.

4.6. Організаційне, консультативне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

Завантажити

X