С К Л А Д
президії районної ради

КОЦЕГУБОВ Юрій Анатолійович голова районної ради
ПІЩАНСЬКИЙ Микола Миколайович заступник голови районної ради
ЮРКО Олександр Миколайович голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку
ГАНЖА Володимир Федорович голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, розвитку села
МІЩЕНКО Юрій Герасимович голова постійної комісії районної ради з питань гуманітарної, соціальної політики та взаємодії з засобами масової інформації
БОЧКО Анатолій Пилипович голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва, житлово – комунального господарства та управління об’єктами комунальної власності
ДЕРЕЗА Наталя Вікторівна голова постійної комісії районної ради мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою

 

Додаток 2
до рішення сесії районної ради
від 27.11.2015 р. № 11

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію районної ради

  1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк її повноважень.

До складу президії входять за посадою:

– голова ради;

– заступник голови ради;

– голови постійних комісій ради;

– керівники депутатських груп та фракцій.

  1. Президія районної ради є постійнодіючим дорадчим органом, підзвітним раді, який забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.
  2. Засідання президії скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним при наявності не менш як половини від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

За запрошенням президії на її засіданнях можуть бути присутні представники державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інші особи.

Засідання президії протоколюється спеціалістом відділу організаційно-методичної роботи районної ради. З протоколом можуть ознайомитись депутати районної ради.

  1. Президія простою більшістю загального складу може приймати ухвали рекомендаційного характеру. Підписується протокол та ухвали головуючим на засіданні.
  2. Членам президії не пізніше як за 3 дні до планового засідання повідомляється перелік питань, що передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи і матеріали.
  3. Президія районної ради:

– розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;

– спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами організовує підготовку матеріалів та документів з питань, що вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання її рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян;

– забезпечує аналіз стану справ з питань, що внесені законодавством до відання районної ради, підготовку необхідних пропозицій;

– координує діяльність постійних комісій, депутатських груп, фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;

– сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

– сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції і зауваження в практичній роботі;

– сприяє організації роботи по виборам депутатів ради, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;

– розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

  1. Ухвали президії враховуються при підготовці проектів розпоряджень голови та рішень сесій районної ради.
X